Servicii

1. Serviciile oferite de biroul de consultanţă EURO JOB & BUSINESS

- Înfiinţare firme, societăţi comerciale
Societăţile comerciale trebuie înregistrate în mod obligatoriu în Registrul Comerţului, această înregistrare marcând totodată începutul existenţei societăţii ca persoană juridică. Funcţionarea Registrului Comerţului este reglementată în primul rând de Legea 30/1991, completată cu alte reglementări referitoare la procedurile de înregistrare, sau la simplificarea acestora.
Forma juridică cea mai răspândită a societăţilor comerciale este S.R.L. – ul.
Dacă vă gândiţi la înfiinţarea unei societăţi comerciale, vă sfătuim să consultaţi în prealabil consultantul fiscal din cadrul firmei noastre, deoarece interesul nostru este aceea de a vă propune aceea formă de societate comercială care va corespunde pe termen lung nevoilor Dvs.
- Înfiinţare de întreprinderi individuale (I.I.) şi familiale (I.F.)
Întreprinderile individuale şi familiale diferă sub mai multe aspecte de statutul juridic al societăţilor comerciale. Pentru o desfăşura o anumită activitate în cadrul acestora, se solicită documente care să ateste pregătirea sau experienţa profesională corespunzătoare.
- Modificarea întreprinderilor individuale (I.I.) şi familiale (I.F.)
În Registrul Comerţului trebuie înregistrată nu numai înfiinţarea întreprinderilor, ci şi absolut toate modificările intervenite pe parcursul existenţei acestora ( modificarea datelor personale, completarea/schimbarea obiectului de activitate, înfiinţare punct de lucru etc. )
- Modificări firme
În Registrul Comerţului trebuie înregistrată nu numai înfiinţarea societăţii, ci şi absolut toate modificările intervenite pe parcursul existenţei acesteia ( retragere/intrare asociat,
majorare/diminuare capital social, schimbarea sediului, înfiinţarea unui punct de lucru, schimbarea administratorului etc.)
- Înfiinţare punct de lucru
În cazul în care proprietarul unei firme doreşte să desfăşoare activităţi în afara sediului social sau în altă localitate, pentru începerea activităţii este necesară înfiinţarea şi înregistrarea unui punct de lucru. Dacă activitatea se doreşte a fi desfăşurată în afara sediului, în pieţe şi târguri, sau la sediul beneficiarului, este necesară autorizarea acesteia.
- Vânzări firme
Retragerea dintr-o societate este posibilă nu numai prin dizolvarea acestuia, ci şi prin transmiterea dreptului de proprietate asupra firmei.
- Suspendarea activităţii firmei
Potrivit art. 237 (2) din Legea 31/1990 activitatea unei societăţi comerciale poate fi suspendată pe o perioadă de maxim 3 ani. Este important de ştiut, că în cadrul acestui interval de 3 ani, asociaţii pot decide oricând reluarea activităţii.
- Autorizarea activităţii firmei
- Obţinere certificat constatator
- Înfiinţare şi odificare de asociaţii şi cluburi sportive
- Consultanţă şi asistenţă în probleme de asigurări sociale
- Întocmire cereri de finanţare şi proiecte pentru ONG-uri, managmentul proiectelor în parteneriat cu Asociaţia „MŰHELY”
- Consultanţă de specialitate